Elektromechanische knikarmmotoren om op zuilen of bredere palen te plaatsen